Kontrast
 • English

 • Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

  W skład Zespołu Programowo-Dydaktycznego wchodzą:

  • dr inż. arch. Dorota Jopek – Przewodnicząca Zespołu
  • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK
  • mgr inż.   Piotr Węgrzynowicz
  • Daniel Sala – Przedstawiciel studentów kierunku Studia miejskie
  • Kinga Gros – Przedstawicielka studentów kierunku Gospodarka przestrzenna