Kontrast
 • English

 • System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale GAP

  Działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale GAP są realizowane zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Organizacja systemu uczelnianego obejmuje działalność Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Komisję Rektorską ds. Jakości Kształcenia.

  Za system zapewniania jakości na poziomie Uczelni odpowiada Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia.
  Za organizację systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale GAP odpowiada Dziekan, który powołał Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK). Dziekan powołał również Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny (WZPD), jako organ konsultacyjny. Oba Zespoły współpracują ze sobą w obszarze zapewniania jakości kształcenia na Wydziale GAP.

  Na Wydziale obowiązuje Polityka jakości kształcenia.

  W trosce o jakość kształcenia współpracujemy z różnymi przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,  m. in. dzięki powołanej Radzie Interesariuszy naszego Wydziału. Regulamin jej działania znajduje się tutaj.