Kontrast
 • English
 • Dydaktyka

  1. W dniu 10 grudnia 2020 r. zostały przyjęte   Wytyczne dotyczące zasad dyplomowania    obowiązujące na kierunkach prowadzonych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

  2. W ramach Instytutu studentów obowiązują ogłoszone:

  Zagadnienia do egzaminu dyplomowego ogłoszone dla kierunku Gospodarka przestrzenna I stopień (inż.),

  Zagadnienia do egzaminu dyplomowego ogłoszone dla kierunku Gospodarka przestrzenna II stopień.

  3.   Zakres tematyczny seminariów oraz zasady zapisów dostępne są w zakładce  Sprawy Formalne.

   

  WISE – więcej informacji można znaleźć tutaj.