Kontrast
 • English

 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich jest jednostką utworzoną w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, realizującą zadania podstawowe w celu prowadzenia działalności dydaktycznej związanej z dyscypliną geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

  W skład Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich wchodzą następujące Katedry:

  1. Katedra Gospodarki Przestrzennej
  2. Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  3. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

  Instytut prowadzi dwa kierunki studiów:

  1. Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia inżynierskie i licencjackie oraz studia II stopnia magisterskie
  2. Studia miejskie – studia I stopnia licencjackie