Kontrast
 • English
 • Rada Instytutu

  Rada Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

  Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

  • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach Instytutu,
  • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
  • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
  • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu,
  • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.

  Członkami Rady Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich są:

  • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól – Przewodniczący Rady Instytutu
  • prof. dr hab. Jacek Purchla
  • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK
  • dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
  • dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK
  • dr Bernadetta Zawilińska
  • dr inż. Lucyna Kępa
  • Marianna Mowczko – Przedstawicielka studentów
  • Paulina Tudaj – – Przedstawicielka studentów