Kontrast
 • English

 • Partnerzy

  Budujemy trwałe relacje z biznesem, na który wpływa wiele polityk publicznych. Łączymy administrację i biznes od lat.  Zajmujemy się zarządzaniem sprawami publicznymi od A do Z: badamy potrzeby, opracowujemy założenia, przygotowujemy koncepcje, planujemy, realizujemy, wdrażamy, ewaluujemy.

  Prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Nasi eksperci to specjaliści z zakresu: ekonomii, filozofii, zarządzania, polityk publicznych, socjologii i prawa.

  Poznaj naszych pracowników

  Mamy doświadczenie w przygotowywaniu pojedynczych ekspertyz i całościowych diagnoz dla administracji publicznej i biznesu w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa i gospodarki, np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej.

  Działamy w oparciu o wypracowane metody, dostosowując się do Twoich potrzeb.

  Chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem

  Nasze zasoby i doświadczenie umożliwiają profesjonalną współpracę z:

  • biznesem,
  • administracją publiczną,
  • III sektorem,
  • szkołami ponadgimnazjalnymi.
  Znajdź wspólny obszar zainteresowań:
 • ekonomiczna analiza prawa,
 • ocena skutków regulacji,
 • prawo administracyjne,
 • prawo autorskie,
 • prawo podatkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo zamówień publicznych
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • planowanie przestrzenne,
 • rynek pracy i polityka zatrudnienia,
 • polityka edukacyjna,
 • polityka gospodarcza,
 • polityka innowacyjna,
 • polityka kulturalna,
 • polityka społeczna,
 • polityka zdrowotna
 • innowacje i przemysły kreatywne,
 • inteligentne specjalizacje,
 • prognozy mikro- i makroekonomiczne,
 • ekonomia wartości,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie relacjami,
 • zarządzanie zmianami organizacyjnymi,
 • strategie rozwoju sektorów, branż i podmiotów
 • Nasze działania:
 • badania,
 • analizy i diagnozy,
 • tworzenie strategii zmian i rozwoju,
 • wdrożenie rozwiązań i procesów,
 • monitoring,
 • ewaluacja
 • szkolenia,
 • studia podyplomowe – także dedykowane,
 • kursy
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie relacjami,
 • zarządzanie zmianami organizacyjnymi,
 • strategie rozwoju sektorów, branż i podmiotów
 • dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • dla organizacji pozarządowych
 • employer branding poprzez praktyki i staże dla naszych studentów,
 • promocja poprzez udział w naszych wydarzeniach,
 • promocja poprzez wdrażanie rozwiązań m.in. CSR
 • GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl