Kontrast
 • English

 • Rada Kolegium GAP kadencja 2020-2024:

   
  •       dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan, Przewodniczący Rady
  •       dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK – Prodziekan
  •       dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
  •       prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
  •       mgr Jakub Głowacz
  •               dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK
  •       dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
  •       dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  •       dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
  •       dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK
  •       prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
  •       dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
  •       dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK
  •       prof. dr hab. Jacek Purchla
  •       Marianna Mowczko

   

   

  Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej:

   

  •       dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
  •       prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
  •       dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
  •       dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
  •       dr hab. Konrad Pędziwiatr, prof. UEK
  •       dr hab. Rafał Prostak, prof.UEK
  •       dr inż. Artur Hołuj
  •       dr Tomasz Kwarciński
  •       dr Piotr Kopyciński
  •      dr Andrzej Laskowski
  •       dr Rafał Lisiakiewicz
  •       dr Błażej Mazur
  •       dr Michał Możdżeń
  •       dr Bernadetta Zawilińska
  •       mgr Urszula Cieraszewska
  •       mgr Dorota Smolińska
  •       Oliwia Lisek – Sekretarz Komisji

   

  Komisja Konkursowa Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

   

  •       dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
  •       dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK – Zastępca Przewodniczącego
  •       Dyrektor Instytutu, w którym przeprowadzany jest konkurs
  •       Kierownik Katedry, w której ma zostać zatrudniony pracownik
  •       dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
  •       dr hab. Katarzyna Guczalska, prof. UEK
  •       dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  •       dr Bernadetta Zawilińska

   

  Zespół ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej:

   

  •       dr Agnieszka Latosińska – Przewodniczący Komisji
  •       dr hab. Jacek Klich, prof. UEK
  •       dr  Dominika Hołuj
  •       dr Dominika Karwoth-Zielińska
  •       dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla
  •       dr Michał Żabiński

   

  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

   

  •       dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Przewodniczący Komisji
  •       dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
  •       dr  hab. Andrzej Kozina, prof. UEK
  •       dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK
  •       dr Paweł Białynicki-Birula
  •       dr Inga Mizdrak
  •       dr Piotr Serafin