Kontrast
  • English
  • Studia miejskie

    Studia miejskie to nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

    Rozwijanie kierunku Studia miejskie w Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie wynika z wielu przesłanek, wśród których dwie wyraźnie się zaznaczają: po pierwsze, rola miast na świecie będzie rosła – szacuje się, że w 2050 r. w miastach będzie żyło ponad 70% ogółu populacji. Po drugie, kierunek odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w takich sektorach jak administracja, przemysł, usługi, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, spółki i zakłady komunalne, instytucje kultury, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i zarządzaniem zasobami miast.

    Walorami Studiów miejskich jest wszechstronność, interdyscyplinarność i jednocześnie praktyczność wykształcenia. Ponadto, na studiach prowadzony jest modułowy system kształcenia połączony z wyjazdami terenowymi, wizytami studyjnymi i zajęciami warsztatowymi. Wyróżnikiem Studiów miejskich w procesie kształcenia są również kontakty z lokalnymi liderami miejskich społeczności lokalnych, instytucjami kultury, urbanistami, architektami, pracownikami socjalnymi, ale również kameralna atmosfera i partnerskie relacje.

    Więcej na stronie: https://gap.uek.krakow.pl/kandydaci/studia-miejskie/