Kontrast
  • English
  • Dydaktyka

    1. W dniu 21 luty 2021 r. zostały przyjęte Wytyczne dotyczące zasad dyplomowania    obowiązujące na kierunkach prowadzonych w Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii.
    2.  Wybór seminarium rozpoczynającego się od semestru zimowego 2021/2022 dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe II stopień.

     

    WISE – więcej informacji można znaleźć tutaj.