Kontrast
 • English
 • Socjologia

  O kierunku

  Stworzyliśmy ten kierunek z myślą o zmianie tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględniania ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Przygotowujemy kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej i prywatnej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.Nasi absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w zakresie administracji, prawa, nauk politycznych i zarządzania, co stwarza im możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, jak również kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów.

  Specyfika kierunku

  • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego,
  • jak i pogłębiania pozanaukowych zainteresowań,
  • studia osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej,
  • kadra naukowo-dydaktyczna złożona z naukowców mających również
  • doświadczenie w praktyce prawniczej, administracyjnej i gospodarczej.

  Wybrane przedmioty

  • Prawo administracyjne i prawo wspólnot samorządowych • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne • Prawo publiczne gospodarcze • Materialne prawo podatkowe • Prawo cywilne z umowami w administracji • Prawo pracy i prawo urzędnicze • Prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych • Zamówienia publiczne • Prawo i instytucje UE • Makroekonomia • Mikroekonomia • Podstawy rachunkowości • Marketing usług publicznych • Zarządzanie publiczne • Komunikacja interpersonalna • Techniki negocjacyjne

  Gdzie pracują nasi absolwenci?

  • administracja rządowa i samorządowa • administracja wymiaru sprawiedliwości • firmy ubezpieczeniowe • banki • firmy konsultingowe • uczelnie wyższe • organizacje pozarządowe • działalność gospodarcza

  Wymogi dyplomowania

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a scelerisque tortor. Duis suscipit tellus risus, id tempor diam rutrum vitae. Quisque accumsan felis rutrum massa tincidunt pellentesque. Donec felis risus, placerat venenatis maximus sed, pellentesque sed sem. Ut maximus tortor eu felis semper elementum. Ut ac eleifend urna. Duis in urna felis. Integer semper, mi non scelerisque mattis, risus quam euismod ante, ut scelerisque orci orci molestie enim. Praesent tincidunt tempus congue. Quisque fringilla facilisis tellus, mattis luctus nulla.

  Seminaria

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a scelerisque tortor. Duis suscipit tellus risus, id tempor diam rutrum vitae. Quisque accumsan felis rutrum massa tincidunt pellentesque. Donec felis risus, placerat venenatis maximus sed, pellentesque sed sem. Ut maximus tortor eu felis semper elementum. Ut ac eleifend urna. Duis in urna felis. Integer semper, mi non scelerisque mattis, risus quam euismod ante, ut scelerisque orci orci molestie enim. Praesent tincidunt tempus congue. Quisque fringilla facilisis tellus, mattis luctus nulla.

  Plany studiów

  PLAN STUDIÓW I STOPNIA

  PLAN STUDIÓW II STOPNIA