Kontrast
 • English

 • O Katedrze Administracji Publicznej

  Katedra Administracji Publicznej powstała w 2017 roku w wyniku podziału Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. W jej ramach funkcjonują dwa zakłady:

  • Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi kierowany przez prof. UEK dr hab. Marka Ćwiklickiego,
  • Zakład Zarządzania Relacjami Organizacji kierowany przez prof. UEK dr hab. Andrzeja Kozinę.

  Działalność dydaktyczna KAP koncentruje się na prowadzeniu kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna.

  KAP oferuje swoim studentom możliwość wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór określonego profilu kształcenia. Oferta KAP zapewnienia słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, wdrażania oraz ewaluacji programów publicznych, jak również zarządzania publicznego. Absolwenci KAP mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, a także w sektorze prywatnym, szczególnie w korporacjach międzynarodowych współpracujących z instytucjami sektora publicznego.

  Aby wspierać studentów z niepełnosprawnościami, w naszej Katedrze funkcjonuje Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Od 2012 r. tę funkcję pełni dr Maciej Frączek.

  Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na problematyce zarządzania sprawami publicznymi. Więcej o obszarach badań znajdziesz na podstronie.