Kontrast
 • English
 • Dydaktyka

  Wspólnie z Katedrą Gospodarki Publicznej prowadzimy kierunek: Gospodarka i administracja publiczna.

  Jakość realizowanych przez nas zajęć dydaktycznych stanowi dla nas priorytet. Wszyscy pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i stosują różnorodne metody nauczania pozwalające na osiąganie zakładanych efektów kształcenia. Przedmioty realizowane przez naszych pracowników obejmują m.in.:

  • Administracja publiczna,
  • Zarządzanie publiczne,
  • Analiza polityk publicznych,
  • Zarządzanie projektami,
  • Rynek pracy,
  • Metody planowania i analizy przedsięwzięć publicznych.

  Oprócz tradycyjnych metod, tj. wykład ilustrowany, czy też dyskusja, częstymi metodami stosowanymi na zajęciach są:

  • symulacje,
  • studia przypadku (case studies),
  • debaty, w tym debaty oksfordzkie,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • gry dydaktyczne.

  Co bardzo ważne, staramy się, aby na nasze zajęcia zapraszać osoby, które posiadają doświadczenie praktyczne – przedsiębiorców, menedżerów, pracowników administracji samorządowej i państwowej, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.