Kontrast
 • English

 • Studia miejskie


  Plan studiów I stopnia

  SPECJALNOŚCI

  Studia licencjackie

  Analityka procesów przestrzennych ›

  Zarządzanie zasobami miasta ›



  Studia magisterskie

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

   

  To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

   

  Dlaczego Studia miejskie?

  • rola miast na świecie będzie rosła – szacuje się, że w 2050 r. w miastach będzie żyło ponad 70% ogółu populacji,
  • są realizowane we współpracy z instytucjami samorządowymi, badawczymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem,
  • zawierają specjalistyczny komponent analityczno-badawczy dający gruntowne podstawy do opracowania własnych narzędzi badawczych jakościowych i ilościowych, analizy danych oraz ich opracowywania w postaci profesjonalnych raportów,
  • odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w takich sektorach, jak administracja, przemysł, usługi, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, spółki i zakłady komunalne, instytucje kultury, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i zarządzaniem zasobami miast.

   

  Co nas wyróżnia?

  • wszechstronność, interdyscyplinarność i jednocześnie praktyczność wykształcenia,
  • modułowy system kształcenia,
  • wyjazdy terenowe, wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe,
  • cykliczne seminaria we współpracy w Wydziałem Rozwoju UMK,
  • kontakty z lokalnymi liderami miejskich społeczności lokalnych, instytucjami kultury, urbanistami, architektami, pracownikami socjalnymi,
  • kameralna atmosfera i partnerskie relacje.

   

  Po co Studia miejskie?

  Jak poprawić jakość życia w mieście? Zbudować parking czy plac zabaw? Kto decyduje o przyszłości osiedla? Miejskie społeczności potrzebują ekspertów z zakresu zarządzania miastem, aby budować i chronić jakość przestrzeni publicznej. Tylko ludzie wszechstronnie wykształceni i aktywni są w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Kompetencje związane z pozyskiwaniem danych empirycznych idące w parze z umiejętnością ich opracowywania i prezentowania, wchodzenie w dialog z liderami i grupami społecznymi, ruchami miejskimi, rozwiązywanie konfliktów oraz  negocjowanie stanowią główną oś kształcenia na tym kierunku.

   

  Więcej

   

  Zapraszamy do obejrzenia   filmu promocyjnego   kierunku “Studia miejskie”.

   

  Prezentacja kierunku

  Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna

   

  Więcej informacji:

  stminfo@uek.krakow