Kontrast
 • English

 • Gospodarka przestrzenna


  Plan studiów I stopnia

  Plan studiów II stopnia

  SPECJALNOŚCI

  Studia inżynierskie 7-sem

  Planowanie i inżynieria przestrzenna ›

  Studia magisterskie 3-semestralne ›

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

  To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

  Specyfika kierunku

  • studia łączą teorię z praktyką – oprócz słuchania wykładów będziesz opracowywał(a) własne projekty, prowadził(a) własne badania naukowe, będziesz wyjeżdżać w teren, zapoznasz się z praktyką wykonywania zawodów związanych z kierunkiem studiów,
  • w trakcie studiów możesz włączyć się w działalność Koła Naukowego Urbanistyki, co da Ci możliwość poznania ludzi o podobnych pasjach i rozwijania Twoich zainteresowań w gronie przyjaciół, łącząc aspekty towarzyskie z naukowymi.

  Wybrane przedmioty

  Na I stopniu:Planowanie przestrzenne • Projektowanie urbanistyczne • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego • Samorząd terytorialny • Ekonomika miast i regionów • Architektura krajobrazu • Finanse sektora publicznego

  Na II stopniu: • Zarządzanie strategiczne regionem • Projektowanie przestrzeni publicznej • Polityka regionalna • Metody wspomagania decyzji planistycznych • Gospodarka i administracja publiczna  • Marketing terytorialny  

   

  Po studiach będziesz przygotowany m.in. do:

  • udziału w zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu i plany miejscowe,
  • opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
  • opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • udziału w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej.

  Po studiach inżynierskich  Gospodarka przestrzenna zyskasz dodatkowo  umiejętności  w zakresie planowania i projektowania urbanistycznego oraz inżynierskiego urządzania terenów.

   

  Gdzie pracują nasi absolwenci?

  Administracja rządowa i samorządowa • Biura urbanistyczno-planistyczne • Pracownie projektowe • Agencje rozwoju i promocji • Przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym w dziedzinie inwestycji i nieruchomości • Firmy konsultingowe • Firmy otoczenia biznesu • Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej • Uczelnie, instytucje badawcze i badawczo-rozwojowe • Organizacje pozarządowe • Własna działalność gospodarcza

   Zapraszamy do obejrzenia   filmu promocyjnego     kierunku “Gospodarka przestrzenna”.
  Prezentacja kierunku
   Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna
  Więcej informacji:
  gpinfo@uek.krakow.pl
  Szczegółowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna znajdują się na stronie: https://kgr.uek.krakow.pl/pl/
  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
  Zapraszamy na FB kierunku Gospodarka przestrzenna https://pl-pl.facebook.com/uek.kgr/