Kontrast
 • English

 • dr Michał Możdżeń

  telefon:
  (+48) 12 293 75 87
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16 p. 22
  dokumenty:

  Ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej UEK, autor i współautor ponad dwudziestu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach z obszaru analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, teorii wyboru publicznego i nowego instytucjonalizmu.

  Uczestnik ponad 10 projektów badawczo-wdrożeniowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadził szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania narzędzi wsparcia podejmowania decyzji w organizacjach publicznych (wykorzystanie metod strukturyzowania dyskusji, wsparcia myślenia logicznego i argumentowania), strukturyzowania relacji między sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi oraz wprowadzania standardów jakości w organizacjach publicznych (współautor założeń systemu poświadczenia CAF w Polsce). Prowadzi przedmioty związane z problematyką finansów publicznych, polityki fiskalnej, administracji publicznej i zarządzania publicznego dla studentów UEK.

  Zainteresowania naukowe:

  teoria wyboru publicznego, ekonomia behawioralna, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, analiza polityk publicznych, analiza działania biurokracji, ekonomiczna analiza prawa.