Kontrast
  • English

  • Rafał Hubczyk

    Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ w Pionie Kształcenie Zawodowe i Edukacja Dorosłych

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

    W latach 2000-2004 pracował w Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a następnie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie odpowiadał za realizację projektów Phare dotyczących szkoleń dla bezrobotnych i szkoleń dla MŚP. Od 2004 roku pracował dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za uruchomienie wsparcia finansowego ze środków UE dla rozwoju Parków Przemysłowych oraz Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce. Od 2006 roku przez prawie 7 lat był ekspertem w firmie konsultingowej DGA S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie, kierowanie i koordynację ogólnopolskimi projektami szkoleniowo-doradczymi dofinansowanymi ze środków UE. W 2012 roku został ekspertem ds. strategii Grupy PHO, gdzie uczestniczył w pracach przy tworzeniu strategii polskiego przemysłu obronnego. W 2014 roku został Wicedyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie uczestniczył w pracach nad strategią i odpowiadał za monitorowanie jej realizacji. Od sierpnia 2016 roku jest związany z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji jako Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ w Pionie Kształcenie Zawodowe i Edukacja Dorosłych.