Kontrast
 • English

 • dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK

  telefon:
  +48 12 293 58 81
  konsultacje:
  miejsce:
  pawilon U, pok. 504
  dokumenty:

  Politolog, prof. UEK, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: współczesna amerykańska myśl polityczna; polityka wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych; międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka; instytucje Unii Europejskiej. Od 1 marca 2019 roku członek Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca przewodniczącego zespołu ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.