Kontrast
 • English

 • Patronat UEK w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach

  Współpraca pomiędzy naszą Uczelnią a przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach oficjalnie zapoczątkowana została w piątek 18 marca b.r.

  Uroczystego podpisania umowy patronackiej w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonali: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Dyrektor Szkoły ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM. Gospodarzy reprezentowali również Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK oraz Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK.

  Patronat objął klasę o profilu ekonomiczno-turystycznym w LO w Piekarach, realizującej program rozszerzonej matematyki, geografii i języka angielskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku szkolnego 2022/2023 uruchomiony zostanie specjalny program edukacyjny przewidziany na czteroletni cykl kształcenia, obejmujący 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

  Zajęcia wspierające dydaktykę prowadzone przez pracowników Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dotyczyć będą problematyki szeroko pojętego ładu politycznego i społeczno-ekonomicznego świata.

  Umowa patronacka przewiduje organizację zajęć zarówno na terenie Liceum, jak i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym uczestnictwo uczniów w aktywności Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działającego przy Katedrze Nauk Politycznych.

  Udział w zajęciach akademickich na UEK ma w założeniu pomóc w rozwoju z interesującego licealistów obszaru wiedzy, a także umożliwić zapoznanie ich z charakterem i specyfiką zajęć na wyższej uczelni ekonomicznej.

  Zwieńczeniem zaangażowania uczniów LO w Piekarach we współpracę z naszą Uczelnią będzie otrzymanie przez nich certyfikatów uczestnictwa w programie.