Kontrast
 • English

 • dr Maciej Frączek

  telefon:
  (+48) 12 293 57 43
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16 p. 34b
  dokumenty:

  Urodził się w 1976 r. w Nowym Targu. W 2000 r. ukończył studia na specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od października 2000 r. pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od lutego 2002 r. asystent w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), od czerwca 2009 r. adiunkt w tej samej katedrze. W kwietniu 2009 r. obronił pracę doktorską nt. „Skala, przyczyny i skutki bezrobocia wtórnego w Polsce oraz możliwości jego ograniczania” i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, od 2015 r. Członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

  Autor i współautor ok. 70 publikacji (przede wszystkim z obszaru rynku pracy, polityki zatrudnienia, ekonomii społecznej). Uczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z rynkiem pracy, rozwojem lokalnym i instytucjonalnym, ekonomią społeczną. Do najważniejszych należą: „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy” (ZPORR), „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (PO KL), „Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy” (PO KL), „Combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe” (7 Program Ramowy UE). Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Urzędem Statystycznym w Krakowie.

  Specjalizacja naukowa: rynek pracy, bezrobocie, polityka zatrudnienia i rynku pracy, polityka społeczna, ekonomia społeczna, gospodarka i administracja publiczna, analiza polityk publicznych.