Kontrast
 • English

 • dr Justyna Eska-Mikołajewska

  telefon:
  +48 12 293 56 04
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon B, pokój 471
  dokumenty:

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013). Ukończyła z wyróżnieniem kierunek politologia oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (od 2009).

  W latach 2014-2020 zatrudniona w Bydgoskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadziła zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja. Promotorka kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich z zakresu bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych oraz administracji.

  Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2020).

  W ramach swojej działalności naukowej brała udział w stażu analityczno-badawczym
  w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Warszawa) oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (Warszawa). Międzynarodowe staże i kwerendy odbyła na Massey University’s Wellington campus w Centre for Defence and Security Studies (Wellington, Nowa Zelandia) oraz University of Sydney i Australia State Library of New South Wales (Sydney, Australia).

  Autorka licznych publikacji naukowych i recenzentka prac poświęconych przede wszystkim Nowej Zelandii, Australii i państwom Oceanii. Podejmuje także regularną współpracę
  z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, przygotowując opracowania dotyczące organów wymiaru sprawiedliwości w państwach europejskich. Czynnie uczestniczy
  w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, kongresach, festiwalach, seminariach
  i innych wydarzeniach naukowych.

  Bierze udział w krajowych projektach naukowych, finansowanych z programu DIALOG przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2020) oraz z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości (2020-2021).

  Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ustrojów politycznych oraz problematyki praw i wolności człowieka w państwach anglosaskich, zwłaszcza w regionie Australii i Oceanii, konstytucyjnego i prawnomiędzynarodowego statusu współczesnych minipaństw, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa państw Azji Wschodniej
  i Pacyfiku, znaczenia geopolityki dla bezpieczeństwa regionalnego oraz relacji transatlantyckich.

  Publikacje >>