Kontrast
 • English

 • dr Anna Budzanowska

  telefon:
  konsultacje:
  miejsce:
  dokumenty:

  https://orcid.org/0000-0002-8662-605X

  Absolwentka nauk politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 roku obroniła doktorat z zakresu doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Od początku kariery zawodowej pracowała w instytucjach publicznych. W latach 2016-2021 związana z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego najpierw jako Dyrektor Generalny, a następnie jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Odpowiadała za strategię wdrażania reformy 2.0 we współpracy z uczelniami, organizacjami studenckimi i doktoranckimi. w Współautorka Narodowego Kongresu Nauki 2016-2020, modelu szkół doktorskich oraz inicjatywy Research University – Excellence Initiative.

  Profile badawcze: doktryny polityczne i prawne, polityki publiczne, systemy polityczne.

  W zakresie doktryn prawnych i myśli politycznej, w szczególności: tradycje ideologiczne francuskiej prawicy, francuskie wolnomyślicielki w historii kobiet, procesy sekularyzacyjne, ustrojowe, prawne i ideologiczne konsekwencje Afery Dreyfusa i Francji Vichy.

  W zakresie kształtowania polityk publicznych: deliberacja, zmiany klimatyczne, zarządzanie w szkolnictwie wyższym i nauce, instytucje akademickie, Uniwersytety Europejskie (EUI), rady uczelni i wolność akademicka. W zakresie badań nad systemem szkolnictwa wyższego jest afiliowanym badaczem w Katedrze badań nad nauką i szkolnictwem wyższym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Autorka książek z zakresu francuskiej myśli politycznej oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

  Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018-2021).

  Laureat nagrody Pro Juvenes Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii – przyjaciel samorządności studenckiej.

  Champion EuroScience Open Forum Katowice 2024 (ESOF 2024).

  Stypendystka rządu francuskiego.