Kontrast
 • English

 • dr Agnieszka Latosińska

  telefon:
  tel./fax: 12.293.50.56, tel. 12.293.53.62
  konsultacje:
  miejsce:
  Paw. B p.471
  dokumenty:

   

  Zainteresowania badawcze

  • włoska myśl polityczna
  • systemy totalitarne (faszyzm, nazizm, komunizm)
  • problem władzy w systemach niedemokratycznych
  • nacjonalizmy europejskie
  • wywiad i kontrwywiad (również w biznesie)
  • służby specjalne
  • stosunki Państwo-Kościół
  • konflikty izraelsko-palestyńskie
  • problem narodu i państwa żydowskiego po II wojnie światowej

   

   

  Współpraca międzynarodowa

  • Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) – Rzym
  • Istituto Luigi Sturzo di Roma
  • Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

   

   

  Praca na rzecz UEK i edukacji

  • Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych UEK. Seria Problemy Polityczne, Społeczne i Prawne (2009-2013)
  • Promowanie UEK w szkołach ponadgimnazjalnych (2009-2017): prezentacja uczelni w liceach krakowskich, mająca na celu zachęcenie uczniów klas maturalnych do podjęcia studiów na UEK
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: członek Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej etap okręgowy olimpiady WoPiŚW, który corocznie odbywa się na UEK (od 2009)
  • Współorganizowanie Dnia Otwartego Uczelni, a także aktywny udział w promocji kierunku Stosunki Międzynarodowe i specjalności Euroazja – polityka i gospodarka st. I oraz Studia Euroazjatyckie st. II (od 2014)

   

  Praktyka Gospodarcza

  • Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Genewska s.c. w Krakowie (2014-2018): pomoc przy kontaktach ze szczególnym klientem – ze Wschodu (Ukraina, Białoruś) wymagająca znajomości międzynarodowej sytuacji polityczno-gospodarczej