Kontrast
 • English

 • dr Adam Drozdek

  telefon:
  +48 12 293 74 73
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Główny, pokój 313
  dokumenty:

  Studia prawnicze ukończył w roku 2011 na Uniwersytecie Opolskim, zaś w 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim obronił rozprawę pt. „Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

  Jego dorobek naukowy to ponad 80 publikacji opublikowanych w kraju i za granicą dotyczących problematyki prawa celnego, prawa podatkowego, prawa finansowego, teorii i historii prawa. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruję się wokół zagadnień polskiego i europejskiego celnego, prawa podatkowego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.

  W latach 2013-2017 pracował w Kancelarii Doradztwa Podatkowego oraz Kancelarii Adwokackiej. 2017-2019 pracował jako starszy wykładowca w Małopolskiej Uczelni Publicznej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Od 2019 adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontem” oraz Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

  Stały recenzent „Monitora Prawa Celnego i Podatkowego”. Agent celny (numer wpisu 003743); adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu WAW/Adw/6809).