Kontrast
  • English

  • Zbigniew Grzyb

    Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie

    Absolwent GAP 1998 (II Promocja). Przez 13 lat związany z branżą FMCG, gdzie w różnych spółkach pełnił funkcje: Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu i Prezesa Zarządu. Specjalizuje się w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od roku 2011 swoje doświadczenie w zarzadzaniu postanowił wykorzystać na polu kultury – początkowo jako Prezes Agencji Artystycznej GAP, a następnie jako Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.