Kontrast
 • English

 • dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK

  telefon:
  12 2935269
  konsultacje:
  miejsce:
  pok. 309 paw. A
  dokumenty:

  Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu ekonometrii finansowej, ekonometrii bayesowskiej, analiz cykli gospodarczych. Publikował w Journal of Econometrics, Acta Physica Polonica, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, European Journal of Finance, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Journal of Financial Services Research, Post-Communist Economies

  Związany z wieloma branżowymi czasopismami naukowymi:
  Associate Editor: Computational Statistics,
  Redaktor Naczelny: Folia Oeconomica Cracoviensia,
  Członek Kolegium Redakcyjnego: Wiadomości Statystyczne,
  Członek Rady Naukowej: Bank i Kredyt,
  Członek Editorial Advisory Board: Journal of Banking and Financial Economics,
  Publishing Editor (2009-2016): Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics,
  Sekretarz Redakcji (2010-1014): Bank i Kredyt.

  Kierownik, wykonawca lub opiekun grantów badawczych:
  Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków, 2012-2016 DEC-2012/05/D/HS4/01356 SONATA,
  Ekonometria wahań cyklicznych – cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań, 2014-2017 2013/09/B/HS4/01945 OPUS,
  Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM – zastosowania w badaniem nad kursem walutowym, 2014-2017 DEC-2014/13/N/HS4/03593 PRELUDIUM,
  Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych, 2017-2018 DEC-2016/21/B/HS4/01565 OPUS,
  Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych – nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne w wielowymiarowych ekonometrycznych modelach dynamicznych, 2017/25/B/HS4/02529 OPUS.

  Funkcje
  Od 2008 roku związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie pełnił różne funkcje, w tym Doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, Doradcy Ekonomicznego, Naczelnika Wydziału Badań Makroostrożnościowych Departamentu Systemu Finansowego. Reprezentował NBP w międzynarodowych gremiach, jak Monetary Policy Committee (EBC), IBRN.

   

  Studia magisterskie: 1992-1997, Wydział Matematyki, Uniwersytet Jagielloński

  Doktor nauk ekonomicznych: 26.09.2000, na podstawie rozprawy „Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH”, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, promotor prof. dr hab. Jacek Osiewalski

  Doktor habilitowany (ekonomia) 27.10.2007, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie