Kontrast
 • English

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 75 69
  konsultacje:
  miejsce:
  ul. Rakowicka 16, pok. 33
  dokumenty:

  Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej (wcześniej Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej). Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005–2008, członek redakcji kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”, odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

  Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, nauk o polityce publicznej i administracji publicznej. Autor 80 publikacji o tej tematyce, w tym. m.in.: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej (red., PWE, Warszawa 2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (praca zbiorowa, MSAP UEK, Kraków 2013), Nowe zarządzanie publiczne (PWE, Warszawa 2011). Współautor metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących lokalnej, regionalnej i centralnej administracji publicznej oraz polityki spójności Unii Europejskiej.

  Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i opracowań programowych, w tym m.in. na zlecenie: jednostek samorządu lokalnego, Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, OECD, Parlamentu Europejski i Banku Światowego.