Kontrast
 • English

 • dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 57 77
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Biblioteki, pok. 240
  dokumenty:

  Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Filozofii, a w latach 2009-2019 Kierownik Zakładu Filozofii Człowieka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej na Kolegium GAP. Członek Komisji Senackiej ds. Akredytacji. Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Przewodniczący Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu  Filozofia.

  Studia magisterskie: międzynarodowe stosunki gospodarcze na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat i habilitacja z zakresu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Sekretarz Komisji Nauk Filozoficznych PAN w Krakowie w latach 1986-1992. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w latach 1992-2012. Krakowski korespondent „Ruchu Filozoficznego” w latach 2000-2008. Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w latach 2008-2012.

  Specjalizacja akademicka: antropologia filozoficzna (M. Scheler, A. Gehlen, H. Plessner), filozofia niemiecka (I. Kant, J.G. Herder, M. Stirner, F. Nietzsche, A. Schweitzer), historia filozofii, filozofia społeczna.