Kontrast
 • English

 • dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 59 64
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 32
  dokumenty:

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Zakładu Zarządzania Relacjami Organizacji w Katedrze Administracji Publicznej. Absolwent Wydziału Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (1982). Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie Program for Management Development w Harvard Business School (1993). Stypendysta Fulbrighta – senior research grant at Oregon State University (1996).

  Rzeczoznawca Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa – specjalność Organizacja i Zarządzanie (od 1993). Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

  Autor blisko 200 publikacji. Był szefem trzech przedsięwzięć naukowo-badawczych. Brał również udział w realizacji kilku projektów dotyczących zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Posiada także znaczny dorobek dydaktyczny, zwłaszcza w zakresie stosowania aktywizujących metod uczenia. Kierował trzema dużymi projektami edukacyjnymi, ukierunkowanymi na opracowanie studiów przypadków, w tym finansowanych z funduszy unijnych (w WSB-NLU w Nowym Sączu oraz WSZiI w Rzeszowie). Przeprowadził szereg szkoleń dla praktyków, przede wszystkim na temat negocjacji i zarządzania konfliktami. Uczestniczył w realizacji i wdrożeniu kilkudziesięciu ekspertyz i projektów doradczych, głównie z zakresu doskonalenia rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw i innych instytucji. Doświadczenia praktyczne zdobywał także jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw.

  Wielokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Uczelni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) i Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę (2013).

  Specjalizacja akademicka: negocjacje społeczno-gospodarcze, procesy negocjacyjne w organizacji, doskonalenie (diagnozowanie i projektowanie) struktur i procesów zarządzania przedsiębiorstwem i organizacjami publicznymi, restrukturyzacja organizacyjna, zarządzanie relacjami i wartościami, rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych oraz zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji.