Kontrast
 • English

 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

  telefon:
  (+48) 12 293 74 17
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 407
  dokumenty:

  Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej UEK. Główne zainteresowania naukowe to: rozwój i polityka regionalna i lokalna, ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, programowanie rozwoju jednostek terytorialnych poziomu regionalnego i lokalnego, zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych. Autor (lub współautor) ponad stu dwudziestu opublikowanych prac naukowych, w tym kilkunastu książkowych. Autor wielu ekspertyz wykonywanych dla władz publicznych (rządowych i samorządowych) w zakresie polityki regionalnej i lokalnej oraz strategii rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast. Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; w ramach Komitetu, przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej.

  Prowadzi wykłady, w tym również na studiach doktoranckich i podyplomowych, m.in. z przedmiotów: planowanie przestrzenne, strategie rozwoju regionalnego, gospodarka regionalna i lokalna, metody i techniki analizy regionalnej. Seminaria dyplomowe (magisterskie i licencjackie) ukierunkowane są głównie na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miast i gmin, powiatów, województw; także w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.