Kontrast
 • English

 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

  telefon:
  (+48) 12 293 5324
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 407
  dokumenty:

  Habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Doktor nauk technicznych – od 1988. W okresie 1994-1998 – był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Stopnień dr. hab. w naukach technicznych otrzymał w 2000 r.

  Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził działalność naukowo dydaktyczną w latach 2001-2018. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pracował na ½ etatu od 2012 r. a od 2018 r. jest zatrudniony jako profesor zwyczajny.

  Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych. Prowadzi także działalność konsultingową i ekspercką w Polsce i zagranicą w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Jest autorem i współautorem 10 książek z zakresu zarządzania terytorialnego.

  Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej. Autor i redaktor ponad 100 publikacji oraz ponad 100 opracowań doradczych i eksperckich. Od 2018 r. – członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W roku 2019 – powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.