Kontrast
 • English

 • prof. dr hab. Anna Karwińska

  telefon:
  (+48) 12 293 55 76
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Główny, pok. 318
  dokumenty:

  Od wielu lat prowadzi badania nad problematyką miejską. Wyniki prowadzonych badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracowała z Wydziałem Strategii UMK w ramach prac nad aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa, opublikowanej w 2018r. Wcześniej wiele lat współpracowała z Instytutem Rozwoju Miast w ramach prac nad Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowa. Przez kilka lat kierowała badaniami statutowymi Katedry Socjologii poświęconymi problemom miasta, w ramach których powstało wiele publikacji, m.in. książki wyd. Problematyce miejskiej poświęcona została rozprawa habilitacyjna, w dużym stopniu także książka „profesorska” pt. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN Warszawa 2008.

  Od 2019 r. kieruje projektem : PROJEKT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DLA DZIECI „OCZY SZEROKO OTWARTE” realizowanym w latach 2019-2020