Kontrast
 • English
 • Szkolenia i doradztwo

  Mamy duże doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. Do tej pory w opracowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

  Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i trenerów z różnych dziedzin możemy zrealizować bardzo specjalistycznych szkoleń oraz sesji doradczych. Przykładowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą nasze szkolenia:

  • doskonalenie zarządzania w administracji publicznej,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zarządzania procesami w JST,
  • prawa (ochrony danych osobowych, podatków, zamówień publicznych, itp.),
  • finansów,
  • budowania sieci współpracy,
  • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
  • narzędzi partycypacji społecznej,
  • kompetencji miękkich.

  Działamy kompleksowo: proponujemy program, cel i czas trwania szkolenia, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

  Doświadczenie

  • przygotowanie metody doskonalenia zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie zmian instytucjonalnych w 33 jednostkach pilotażowych w ramach projektów: Program Rozwoju Instytucjonalnego, Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST,
  • wzmocnienie lokalnych procesów rządzenia, pogłębienie demokracji, poprawa warunków rozwoju społecznego oraz promowanie stabilności w kontekście postępujących procesów decentralizacji na Ukrainie w ramach projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE),
  • kreowanie planów rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie inwestorów zewnętrznych oraz wsparcie promocyjne,
  • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl