Kontrast
 • English

 • Szkolenia i doradztwo

  Dzięki współpracy z doświadczonymi ekspertami i trenerami z różnych dziedzin realizujemy specjalistyczne szkolenia i doradztwo. Przykładowe obszary tematyczne:

  • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
  • narzędzia partycypacji społecznej,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie procesami w JST,
  • finansów i księgowości,
  • kompetencji miękkich.

  Tworzymy program w oparciu o potrzeby Twojej organizacji, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

  Doświadczenie

  Szkolenia:

  • „Akademia Kraków dla NGO” (4 edycje, 140 osób),
  • „Współpraca administracji publicznej z NGO” (4 edycje, 100 osób),
  • „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych” (5 edycji, 90 osób),
  • 7 edycji cyklu szkoleniowego pn. „Menedżer ekonomii społecznej” (150 godzin dydaktycznych, 110 osób),
  • 5 edycji cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” (60 godzin dydaktycznych, 80 osób),
  • 4 edycje cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” (80 godzin dydaktycznych, 46 osób),
  • cykl szkoleniowy dotyczący: animacji współpracy NGO i JST oraz projektów partnerskich, konsultacji społecznych, klauzul społecznych, zlecania zadań publicznych (ok. 50 osób, 64 godziny dydaktyczne),
  • cykl szkoleniowy „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” (540 godzin dydaktycznych, dla 80 osób).

  Doradztwo:

  • doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej (180 godzin dydaktycznych),
  • doradztwo z zakresu PR i marketingu, nowych mediów, rachunkowości i podatków, aspektów prawnych dla ok. 50 organizacji pozarządowych (ok. 400 godzin dydaktycznych),
  • doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowość, PR i marketing, pisanie biznesplanu (120 godzin dydaktycznych doradztwa grupowego i 1600 godzin doradztwa indywidualnego dla ok. 80 osób).

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl