Kontrast
 • English

 • Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

  NAWIKUS: narzędzie podnoszące jakość świadczenia usług społecznych

  Co to jest?
  Generator Wniosków wraz z systemem i metodą oceny oraz monitorowania jakości usług społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy. Działa w Urzędzie Miasta Krakowa i podległych mu jednostkach.

  Jakie korzyści daje NAWIKUS?

  • systematyczny monitoring efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zlecanych usług społecznych,
  • zwiększenie transparentności współpracy przy zlecaniu zadań publicznych,
  • możliwość porównywania podmiotów wykonujących usługi,
  • dostępność – narzędzie może być stosowane przez samorządy na terenie całego kraju.

  Narzędzie można wdrożyć na terenie każdej gminy – albo cały system wraz z narzędziem analitycznym lub wykorzystać narzędzie w wersji modułowej – sam system informatyczny wraz z generatorem wniosków lub samo narzędzie badania jakości usług.

  Fundacja GAP, jako twórca narzędzia może prowadzić szkolenia, obsługę, czy realizować proces dostosowania do specyfiki danej jednostki. Narzędzie powstało w ramach projektu „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”, który miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia do kontraktowania usług społecznych.

  Program informatyczny, który skutecznie usprawnia prace związane z rozliczaniem, kontrolą i sprawozdawczością projektów m.in. projektów finansowanych ze środków europejskich.

  Program jest na tyle elastyczny, że można go wykorzystywać do projektów: szkoleniowych, wdrożeniowych, finansowych i innych.
  Obecne wykorzystanie:

  • MFES => rozliczanie projektów finansowych,
  • konsorcjum MOWES => prowadzenie kontroli, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów.

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl