Kontrast
 • English
 • mgr Paulina Rydwańska

  Tytuł rozprawy: Przedsiębiorstwa społeczne w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu sądeckiego

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Pacut
  Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Natalia Jaśkiewicz

  Tytuł rozprawy: Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości w gminach województwa małopolskiego

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

  Promotor pomocniczy: dr Monika Musiał-Malago
  Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Konrad Sarzyński

  Tytuł rozprawy: Suburbanizacja miast wojewódzkich w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze ich obszarów funkcjonalnych

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Anna Karwińska

  Promotor pomocniczy: dr Michał Kudłacz
  Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Janusz Sepioł

  Tytuł rozprawy: Wpływ samorządu regionalnego na zagospodarowanie przestrzenne województwa małopolskiego w latach 1999-2018

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
  Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Jakub Purchla

  Tytuł rozprawy: Analiza skuteczności Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w Polsce

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
  Data wszczęcia przewodu: 27 marca 2019 r.
  Data nadania stopnia:


  mgr Jagoda Komusińska

  Tytuł rozprawy: Dystrybucja kinowa filmów fabularnych w świetle teorii konkurencji

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
  Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Ewa Mynarska

  Tytuł rozprawy: Skuteczność ekonomii społecznej w zwalczaniu wykluczenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami w Polsce

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Janina Filek

  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Pacut
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Wioleta Gałat

  Tytuł rozprawy: Model społecznie odpowiedzialnej publicznej uczelni ekonomicznej

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: prof. dr hab. Janina Filek

  Promotor pomocniczy: dr Marcin Kędzierski
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Milena Rogowska

  Tytuł rozprawy: Przydatność Metody Kosztu Standardowego do oceny skutków regulacji

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,

  Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Jakóbik
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Agnieszka Joanna Legutko

  Tytuł rozprawy: Rola frivilligsentraler w polityce imigracyjnej Norwegii

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Agata Wąsowska-Pawlik

  Tytuł rozprawy: Rola narodowej instytucji kultury w polityce kulturalnej państwa polskiego. Studium przypadku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Marcin Duszyński

  Tytuł rozprawy: Rekrutacja studentów zagranicznych w Polsce – ocena skuteczności i kierunki usprawnień

  Dziedzina: nauk społecznych
  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  Promotor: dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
  Data nadania stopnia:


  mgr Wioleta Gaweł

  Tytuł rozprawy: Model społecznej odpowiedzialności uczelni jako reakcja na zmianę otoczenia instytucjonalnego

  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: ekonomia
  Promotor: prof. dr hab. Janina Filek
  Promotor pomocniczy: dr Marcin Kędzierski
  Data wszczęcia przewodu: 27 czerwca 2018 r.
  Data nadania stopnia: brak
  Data zamknięcia przewodu: 13 marca 2019 r.


  mgr Jakub Głowacki

  Tytuł rozprawy: Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych

  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: ekonomia
  Promotor: dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
  Data nadania stopnia:  30.01.2019

  Załączone pliki:


  mgr Agnieszka Pacut

  Tytuł rozprawy: Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce – trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego

  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: ekonomia
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
  Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
  Data nadania stopnia: 20.02.2019

  Załączone pliki:


  mgr Michał Żabiński

  Tytuł rozprawy: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego

  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: ekonomia
  Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
  Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
  Data nadania stopnia: 26.09.2018

  Załączone pliki: