Kontrast
 • English
 • Rada Instytutu

  Rada Instytutu Polityk Publicznych i Administracji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

  Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

  • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
  • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
  • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
  • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu,
  • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.

  Członkami Rady Instytutu Polityk Publicznych i Administracji są:

  • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK – Przewodniczący Rady Instytutu
  • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
  • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  • dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
  • dr hab. Magdalena Frańczuk, prof. UEK
  • dr Michał Kudłacz
  • dr Norbert Laurisz
  • dr Jakub Głowacki
  • mgr Anna Gomola
  • mgr Agnieszka Bogunia
  • Marianna Mowczko – Przedstawicielka studentów
  • Aliaksei Peluts – Przedstawiciel studentów
  • Wiktor Nawrocki – Przedstawiciel studentów