Kontrast
 • English
 • Gospodarka i administracja publiczna

   O kierunku

  Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

  Jesteśmy przekonani, że kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (w urzędzie, prywatnej firmie czy organizacji pozarządowej), powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

  Jak możecie wykorzystać wiedzę w praktyce?
  Kształcimy stosując nowoczesne formy dydaktyczne, tj.: wyjazdowe Sympozja Naukowe, debaty oksfordzkie, seminaria, projekty multimedialne, wykłady gościnne z praktykami. Proponujemy Wam współpracę przy realizowanych przez nas projektach. Oddajemy w Wasze ręce wiele inicjatyw, dzięki czemu możecie wykorzystać wiedzę w praktyce i zdobyć nowe doświadczenia, np.:

  • pisząc artykuły naukowe do Gazety Sympozjalnej,
  • publikując swoje artykuły w monografiach naukowych,
  • realizując reportaże filmowe,
  • organizując konferencje i seminaria naukowe.

  Dzięki tym doświadczeniom zyskujecie cenione na rynku pracy kompetencje miękkie, tj. m.in.: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu.
  Współcześnie to właśnie umiejętności miękkie wysuwają się na pierwszy plan w procesie rekrutacji pracowników.

  Co nas wyróżnia?
  Kładziemy duży nacisk na integrację naszego środowiska, organizując szereg wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, tj. koncerty, Wieczory Klubowe GAP, rajdy GAP, bale Karnawałowe GAP.

  Co po GAP?

  Najważniejszą cechą kierunku GAP jest to, że nie zamyka drogi do dalszego rozwoju.

  Kładąc nacisk na zachowanie równowagi między wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi nasi absolwenci świetnie odnajdują się w tak różnorodnych środowiskach pracy jak administracja (co oczywiste), przemysł, usługi, organizacje pozarządowe.

  O możliwościach zatrudnienia najlepiej świadczą nasi absolwenci.

  Są wśród nich urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.
  GAP umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań – pomaga przekształcić je w karierę zawodową.

  Plany studiów

  PLAN STUDIÓW I STOPNIA

  PLAN STUDIÓW II STOPNIA