Kontrast
 • English

 • mgr inż. Piotr Węgrzynowicz

  telefon:
  (+48) 12 293 53 90
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 418
  dokumenty:

  Główne zainteresowania badawcze: organizacja transportu w mieście, zrównoważony rozwój transportu, gospodarowanie przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych.

  Praca magisterska o tytule „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Grenoble” nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji na Politechnice Krakowskiej. Od 2018 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

  Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego w kształtowaniu wizerunku Wrocławia.

  Prowadzone zajęcia: Inżynieria transportu, Geografia ekonomiczna, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Planowanie przestrzenne.