Kontrast
 • English

 • mgr Michał Król

  telefon:
  +48 12 293 56 04
  konsultacje:
  miejsce:
  ul. Rakowicka 16
  dokumenty:
  Absolwent Kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Studia ukończył w 2020 roku, jako uczestnik specjalności The Future Of Global Business Services.
  Od 2021 r. asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki Publicznej. Członek zespołu badawczego w ramach problemu węzłowego nr. 3.1, w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”. Obecnie prowadzi badania na temat zielonej transformacji w przemyśle, ograniczeniu emisji CO2 oraz skłonności gospodarstw domowych do partycypacji w kosztach transformacji energetycznej.
  Zainteresowanie naukowe: zielona gospodarka, zielone miejsca pracy, odnawialne źródła energii, innowacyjność gospodarki, makroekonomia.