Kontrast
  • English

  • Ewa Wiechowska

    Vice President w Barclays Investment Bank w Londynie, w zespole Zarządzania Ryzykiem Portfela

    Pracę w Barclays Investment Bank w Londynie zaczęłam pod koniec 2005 roku w dziale korporacyjnych analiz kredytowych. Stopniowo wyspecjalizowałam się w kredytach dla nieruchomości komercyjnych. Po załamaniu rynku nieruchomości w 2008 r. zaangażowałam się w zarządzanie projektami, wykonując funkcje analityka biznesowego dla usprawniania procesów IT służących raportowaniu skonsolidowanego zaangażowania kredytowego Banku Inwestycyjnego.

    Obecnie moja praca polega na sporządzaniu rozmaitych raportów oraz kontroli jakości danych sporządzanych na potrzeby Nadzoru Bankowego oraz Zarządu Banku jak i Grupy, zgłaszaniu usprawnień oraz błędów IT, aby to raportowanie nieustannie automatyzować przy utrzymaniu wysokiej jakości i dokładności sporządzanych danych. Bywa stresująco, ale praca daje mi sporą satysfakcję, ponieważ poza codzienną rutyną wprowadzamy ogromną ilość zmian i usprawnień, dzięki czemu codziennie się uczę.