Kontrast
 • English

 • dr Piotr Serafin

  telefon:
  (+48) 12 293 53 90
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 401
  dokumenty:

  Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce demograficznej, procesach starzenia się populacji, zmianach w strukturze ludności miast, obszarów podmiejskich oraz wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych, a także wsi obszaru Polski Południowej. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia urban sprawl w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, badane z wykorzystaniem narzędzi analiz danych GIS. Autor około czterdziestu artykułów i rozdziałów w monografiach.

  Prowadzone zajęcia: kartografia społeczno-gospodarcza, system informacji przestrzennej – GIS, geograficzne uwarunkowania rozwoju miast, geografia ekonomiczna, seminarium dyplomowe (inżynierskie) ukierunkowane głównie na problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, warsztaty urbanistyczne.