Kontrast
 • English

 • dr Patrycja Brańka

  telefon:
  (+48) 12 293 53 14
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, p. 403
  dokumenty:

  Absolwentka kierunku Gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2002 roku zatrudniona w Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK, od 2019 roku w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych – rozprawa nt. Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego. Obecnie zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z rozwojem terytorialnym (w szczególności na czynnikach rozwoju, badaniu potencjału wewnętrznego terytorium), polityce rozwoju terytorialnego, rozwoju obszarów wiejskich, programowaniu rozwoju. Do tej pory prowadziła zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: planowanie przestrzenne, modele w gospodarce przestrzennej, strategie rozwoju obszarów wiejskich, metody analizy przestrzennej, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, heurystyczne metody w programowaniu rozwoju regionalnego, polityka regionalna, metody wspomagania decyzji planistycznych.