Kontrast
 • English

 • dr Monika Mazur – Bubak

  telefon:
  konsultacje:
  miejsce:
  dokumenty:

  W latach 2012-2013 pracownik działu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jako osoba odpowiedzialna za pierwszą ocenę i weryfikację projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 2013 roku pracowała jako nauczyciel akademicki początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a następnie jako adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ostatnio zatrudniona jako konsultant naukowy przez Departament of Politics & International Relations University of Oxford. Od 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Magister nauk politycznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2010 r. oraz magister filozofii, stopień uzyskany również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2010 r.

  Doktor nauk humanistycznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2018 r., na postawie rozprawy pt.: Nowoczesny paradygmat wojny w państwie liberalno-demokratycznym, napisanej pod kierunkiem prof. Justyny Miklaszewskiej.

  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim ukończonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2015 r.

  Posiada certyfikat Coaching Fundamentals Certificate Noble Manhattan Coaching.

  Zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorie polityki, teorie sprawiedliwości i zagadnienia związane z nierównościami społecznymi. Dodatkowo obszar zainteresowań dotyczy stosunków międzynarodowych, konfliktów politycznych oraz emocjonalnych aspektów dyskursów politycznych i społecznych.

  Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru filozofii politycznej i nauk politycznych oraz uczestniczka licznych seminariów.

  Od 2020 roku członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.