Kontrast
 • English

 • dr Michał Żabiński

  telefon:
  (+48) 12 293 75 65
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 31
  dokumenty:

  Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2006-2012 pracownik Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Od 2012 r. pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
  Obecnie pracownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Katedrze Administracji Publicznej.

  Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2018 r. za rozprawę pt.: „Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego.”

  Zainteresowania naukowe obejmują m.in. ekonomię instytucjonalną i behawioralną, samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne.

  Ekspert aktywnie zaangażowany w wielu krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu
  zarządzania publicznego, zarządzania jakością w administracji samorządowej, ekonomii społecznej. Ekspert ds. wdrożeń metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego.

  Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z obszaru zarządzania publicznego, funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania jakością w administracji lokalnej. Współautor metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego.
  Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny,
  analiza polityk publicznych.

  Prowadził szkolenia i warsztaty w zakresie:

  • wdrażana metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego w JST;
  • wykorzystania narzędzi IT w procesie dydaktycznym.