Kontrast
 • English

 • dr Michał Broniszewski

  telefon:
  12 293 75 42
  konsultacje:
  miejsce:
  ul. Rakowicka 16m pokój 42
  dokumenty:

  Doktor  nauk społecznych,  specjalista  teorii  organizacji, badań  i  rozwoju  (B+R),  integracji  europejskiej,  polityki  gospodarczej,  regionalnej  i  społecznej  oraz  rozwoju  jakości  życia  gospodarczego  i  społecznego.  Ekspert krajowy  w  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR),  przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UEK oraz członek Komisji Nadzorującej Wybory w Kurii Studenckiej.

  Autor monografii, publikacji naukowych, ekspertyz, nauczyciel akademicki, inżynier projektu, laureat  stypendium  MNiSW  za  osiągnięcia  w  nauce,  laureat stypendium  J.M.  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  Prof.  dr  hab.  Adama  Jezierskiego  dla  najlepszych  doktorantów  w  edycji  2017-2019,  członek  Krajowej  Izby  Gospodarczej  w Warszawie oraz ekspert branży przemysłu spotkań. Zainteresowania  badawcze  obejmują  instytucjonalno-organizacyjne  aspekty  rozwoju społeczno-gospodarczego w  skali makro,  mezo  i  mikro.  Obszar  badawczy  oscyluje  wokół problematyki:  polityki  regionalnej  UE  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych), polityki  społecznej  UE, polityki  gospodarczej  (z uwzględnieniem ryzyka  politycznego  na  rynku  kapitałowym),  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  (CSR)  dla  rozwoju sektora  Ekonomii  Społecznej  w  Polsce  oraz  ludzie  branży przemysłu  spotkań  i wydarzeń.  Więcej informacji można znaleźć na podanych profilach naukowych:

  Research gate

  Scholar

  Linkedin