Kontrast
 • English

 • dr Marcin Grzybowski

  telefon:
  +48 12 293 58 19 / telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 28
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Główny, 3p. pok. 307 lub sekretariat (pok. 304)
  dokumenty:

  Doktor nauk prawnych o specjalności prawo własności intelektualnej (Wydział Prawa i Administracji UJ). Interdyscyplinarne studia doktoranckie odbywał w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

  Adiunkt Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski), szkoły międzynarodowego i amerykańskiego prawa handlowego: International Business and Trade Summer Law Program prowadzonej przez wykładowców z Columbus School of Law we współpracy z UJ oraz uczestnik studiów z zakresu prawa prowadzonych w ramach programu stypendialnego Socrates/Erasmus na Universiteit van Tilburg w Holandii.

  Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie), rzecznik patentowy (Małopolski Okręg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych) i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Specjalizuje się w problematyce prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa mediów, prawa nowych technologii, prawa cywilnego, ochrony dóbr osobistych i prywatności, w tym w toku procesów i kampanii wyborczych. W swojej działalności zajmuje się także zagadnieniami prawa administracyjnego (materialnego i procesowego), cywilnego (materialnego i procesowego) i gospodarczego. Interesuje się także problematyką ról administracji publicznej we współczesnym świecie, w tym jej działań mających na celu wspieranie innowacyjności gospodarki.