Kontrast
 • English

 • dr Łukasz Danel

  telefon:
  12 293 53 09
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon B, pok. 461
  dokumenty:

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Wrocławski), adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej i Sekretarz Naukowy czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

  Certyfikowany tutor akademicki oraz współzałożyciel Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) – elitarnego programu edukacyjnego opartego na metodzie tutoringu.

  Autor monografii poświęconej brytyjskiej Izbie Lordów, monografii poświęconej parlamentom dwuizbowym oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych; redaktor naukowy kilku monografii poświęconych demokracji oraz polskiemu systemowi politycznemu.

  W ramach swej pracy naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: University of the West of Scotland, Uniwersytet Karola w Pradze, Abertay University (Dundee), University of Lisbon, Agricultural University of Athens oraz Universita di Roma LUMSA.

  Laureat licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

  W latach 2011-2020 laureat plebiscytu „MENTORZY UEK” na najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, m.in. w 2018 roku zdobywca nagrody głównej w kategorii „Super-Mentor”, w 2020 roku zdobywca głównej nagrody w kategorii „Wzór do naśladowania”.

  W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

  Zainteresowania naukowe:

  • Parlamentaryzm brytyjski
  • Systemy polityczne i konstytucyjne państwa anglosaskich
  • Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
  • Polski system partyjny po 1989 roku
  • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
  • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej