Kontrast
 • English

 • dr Karolina Kotulewicz-Wisińska

  telefon:
  (+48) 12 293 75 37
  konsultacje:
  miejsce:
  ul. Rakowicka 27, pok. 470 paw. B
  dokumenty:

  Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku. Absolwentka (1997 r.) specjalności Handel Zagraniczny kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł uzyskany na Akademii Ekonomicznej
  w Krakowie w 2003 roku, rozprawa doktorska pt.: Uwarunkowania i przebieg transformacji systemowej w Republice Mołdawii.

  Specjalizuje się w problematyce transformacji polityczno-gospodarczej państw b. ZSRR., procesach integracyjnych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, systemów politycznych i gospodarczych państw WNP, stosunków bilateralnych Federacji Rosyjskiej z państwami b. ZSRR, stosunków Unii Europejskiej z państwami WNP oraz w tematyce Polonii w państwach b. ZSRR.

  W Katedrze Studiów Politycznych od 2009 roku pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe specjalności Euroazja – Polityka i Gospodarka. Od 2011 roku jest Koordynatorem praktyk studenckich na UEK zajmującym się rekrutacją studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w charakterze woluntariuszy przy i podczas organizacji Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie. Jest jednym z pomysłodawców projektu pt. „Spotkania ze Wschodem”, który jest objęty patronatem Rektora UEK, w ramach którego cyklicznie organizuje seminaria dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie.

  Prowadzone zajęcia: Potencjał gospodarczy i społeczny państw WNP (Stosunki Międzynarodowe), Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP (Stosunki Międzynarodowe), Korporacje transnarodowe w Euroazji (Stosunki Międzynarodowe), Biznes w gospodarkach wschodzących (Zarządzanie Międzynarodowe), Politologia i podstawy wiedzy o państwie (Administracja), Seminaria dyplomowe (Stosunki Międzynarodowe).