Kontrast
 • English

 • dr Jeremiasz Salamon

  telefon:
  konsultacje:
  miejsce:
  dokumenty:

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

  Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z polityką rozwoju (polityka regionalna, polityka spójności Unii Europejskiej, terytorializacja polityki rozwoju, polityka miejska, rewitalizacja, strategiczne zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym) oraz problematyce wyborczej (systemy wyborcze oraz ich konsekwencje, zachowania wyborcze, systemy partyjne).

  Autor kilkunastu artykułów naukowych publikowanych m.in. w Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Studiach Wyborczych, Athenaeum, e-Politikonie oraz Wrocławskich Studiach Politologicznych

  Uczestniczył w pracach nad dokumentami strategiczno-programowymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim (m.in.: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020,  Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Strategia Rozwoju Województwa „Świętokrzyskie 2030+”, System Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Małopolski Plan Inwestycyjny na lata 2015-2023, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030).

  Prowadzone zajęcia: Polityka regionalna, Zarządzanie strategiczne regionem, Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym.