Kontrast
 • English

 • dr Jakub Olech

  telefon:
  12 293 58 19
  konsultacje:
  miejsce:
  Budynek Główny , pokój 307
  dokumenty:

  Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2007 r. obronił pracę magisterską, a w 2012 r. doktorską. W 2010 r. ukończył również administrację na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ma bogate doświadczenie praktyczne nabyte podczas współpracy z małopolskimi parlamentarzystami oraz pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie awansu zawodowego, od referenta do kierownika. W latach 2013-2019 kierował gabinetami czterech kolejnych przewodniczących Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2011-2017 współpracował i wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Od 2019 r. adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji. W orbicie jego zainteresowań naukowo-badawczych znajduje się administracja publiczna oraz rozwój samorządu w Polsce i innych krajach europejskich. Jest autorem licznych publikacji dotyczących tej tematyki. W sposób szczególny interesuje się ustrojem samorządu oraz współpracą samorządu z otoczeniem. W swojej pracy badawczej zajmuje się także kontrolą administracji publicznej i znaczeniem, jakie jej skuteczność ma dla obywateli, a także funkcjonowaniem samorządowych legislatyw. Jego zainteresowania badawcze obejmują również najnowszą historię polityczną Polski, w tym historię samorządu oraz kształtowania się ustroju politycznego, zarówno w obszarze samorządu, jak i systemu politycznego oraz prawa wyborczego.